Úvod > Poradíme vám

Okná a dvere | Košice | altema.skTieniaca technika | Košice | altema.sk

Poradíme vám

 Na stránke sa pracuje

Kvalita montáže plastových okien je minimálne tak dôležitá ako kvalita samotného okna. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno zásadne znefunkčniť. Preto montáž zabezpečujeme prostredníctvom zaškolených montážnych skupín.

Správnym vetraním môžete zabezpečiť v priestore potrebnú výmenu vzduchu, ktorá je nevyhnutná z hygienických dôvodov a zníženie stupňa nasýtenia vodných pár, čo má za následok zníženie tvorby kondenzátu na plochách, ktorých teplota je nižšia, ako teplota rosného bodu.

Na dlhodobú funkčnosť a úžitkové vlastnosti plastových okien majú podstatný vplyv pravidelné ošetrovanie a údržba. Je preto potrebné najmenej raz ročne u kovania skontrolovať opotrebenie a mazanie olejom.