Úvod > Poradíme vám

Okná a dvere | Košice | altema.skTieniaca technika | Košice | altema.sk

Montáž plastových okien

Kvalita montáže plastových okien je minimálne tak dôležitá ako kvalita samotného okna. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno zásadne znefunkčniť. Preto montáž zabezpečujeme prostredníctvom zaškolených montážnych skupín. V prípade záujmu si môžete okná a dvere namontovať aj svojpomocne, avšak takto prichádzate o záruky na prípadné vady diela, ktoré vyplývajú z nesprávnej montáže.


Pred nástupom montážnej skupiny odoporúčame:

  • Pripraviť a odkontrolovať pri zameraní dohodnutú stavebnú pripravenosť.
  • POZOR, dodržanie, pri zameraní dohodnutej, výšky konečnej podlahy je nesmierne dôležité,keďže krídlo vchod.dverí sa od konečnej podlahy pohybuje len 7 – 8mm vysoko.
  • Ku dňu montáže uvoľniť priestor pri oknách / stavebných otvoroch.
  • Uvoľniť prístupové cesty pre navezenie a vynosenie výrobkov.
  • Zaistiť dostupnosť elektrickej energie a vody.

Postarať sa o ochranu priestoru proti nečistotám a prachu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.


Priebeh montáže


Po montáži

  • V priebehu následných stavebných prác v žiadnom prípade nevyťahovať, nevyberať spopod namontovaných konštrukcií nosné podložky !!! Ak sa tak stane, môže to mať vplyv na funkčnosť okien i dverí.
  • Postarať sa o včasné odstránenie ochranných pások a fólií z výrobkov (max. do 3 mesiacov po montáži).
  • Zaistiť ochranu výrobkov proti znečisteniu a poškodeniu v prípade pokračovania stavebných prác. Pod takouto ochranou sa rozumie celoplošné olepenie výplní PE-fóliou. Ak máte konštrukcie v povrchovej úprave elox (anodická oxidácia), dbajte na to, aby sa Vám na túto úprava nedostala žiadna zásaditá látka (malta, vápno, betón a pod.). V opačnom prípade vznikne na povrchu neodstrániteľná a neopraviteľná škvrna.
  • V prípade potreby orezať montážnu penu až tesne pred omietaním / zateplovaním / obkladaním ostení.